Author archives: Imaginarium

  • Bidermajer – stil za sva vremena

  • Stilsko razdoblje građanskog ambijenta koje se istorijski poklapa sa vremenom između neoklasicizma i romantizma u prvoj polovini 19. veka, a koje se najviše odrazilo na dizajn enterijera, poznato je kao bidermajer. Naziv je nastao po imenima dva izmišljena satirična lika  – gospodi Biderman i Bu[...]