Redizajn nameštaja

Kao istoričarki umetnosti, moja najveća preokupacija je stari  nameštaj ali ga preuređujem tako da izgleda moderno, ekscentrično ili  romantično, onako kako  svakako nije rađen u epohi  iz koje potiče. Na taj način, on suštinski ostaje svoj, zadržavam mu korpus ali ga uklapam u današnji, moderan kontekst savremenog života. Često i rado redizajniram nasleđen nameštaj koji za naručioce  ima veliku emotivnu ali malu upotrebnu vrednost.

Nakon prerade u mojoj radionici – stolarske, farbarske i tapetarske intervencije, pod mojim nadzorom i po mojoj ideji,  restilizovan i podmlađen, dobija novu priliku i nov život. Tako, zaboravljene ili nerado korišćene predmete ponovo vraćam u funkciju.